Coaching

Hoe je naar jezelf kijkt en naar de wereld om je heen bepaalt je gedrag en de keuzes die je maakt in het leven! Als de gezindheid van armoede je kijk op de wereld en het leven heeft vertroebeld dan is een verandering van manier van denken hét fundament voor een hoopvolle toekomst. Zonder dit fundament, vanuit de basis je geliefd en waardevol te weten is een hoopvolle toekomst een utopie. Als Gulugufe bieden wij mensen, jong en oud, ondersteuning en coaching in het realiseren van hun unieke bestemming. Door intensief samen te werken met mensen helpen we ze deze fundering te leggen en hopen we dat ze gemotiveerd raken om zichzelf te ontwikkelen en over hun eigen grenzen heen te kijken, zodat ze hun talent(en) kunnen ontwikkelen en hun bestemming ontdekken.

 

Dit doen we door:

Investeren in relaties met mensen

We staan naast ze, hebben ze lief en bemoedigen ze, want wij geloven dat je waardevol en geliefd voelen een heel belangrijk fundament is om tot je bestemming te komen. Het doel is dat we mensen helemaal tot leven willen zien komen en (weer) geloof en hoop krijgen voor een betere toekomst.

Coaching activiteiten

Door groepsactiviteiten, onderwijs en persoonlijk gesprekken ondersteunen we mensen om meer inzicht te krijgen in zichzelf en hun omgeving en begeleiden we ze in het actief en creatief vormgeven van hun leven. Door deze activiteiten en gesprekken krijgen mensen een helder beeld van hun talenten, persoonlijkheidssterkten,  waarden en valkuilen, drijfveren en mogelijkheden. Ook hopen we creatief denken (weer) te stimuleren en samen handvatten te ontdekken om te bouwen aan een hoopvolle toekomst.

Praktisch mensen op weg te helpen

We willen mensen praktisch op weg helpen door samen met hen te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om hun talenten in te zetten of verder te ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van ons netwerk van organisaties en individuen die we over de jaren hebben opgebouwd of faciliteren we zelf relevante trainingen op Gulugufe.

Green plant in a child hands on dark background