Geef een gift

STEUN HET WERK VAN GULUGUFE MET EEN GIFT!!

Gulugufe wordt zodanig opgezet dat het alleen voor de eerste periode afhankelijk zal zijn van financiële ondersteuning. Het doel is om vanaf eind 2018 te beginnen met het werven van eigen inkomsten en zo de financiële steun langzaam af te bouwen.  In juli 2017 zijn we begonnen met de aanleg van het terrein met alle faciliteiten en demonstratieprojecten/tuinen die we willen nodig hebben voor ons doel; Mensen naar een duurzame toekomst begeleiden. Dit jaar, 2018, werken we hard door om zoveel mogelijk af te klaar te maken zodat we ons volledig kunnen gaan richten om het trainen en coachen van mensen. 

Vanaf eind april 2018 zijn we een actie gestart HELP ons HELPEN voor de financiering van de opstartfase. Mensen, kerken, organisaties en bedrijven benaderen we om ons werk eenmalig of periodiek met een gift te ondersteunen! Hieronder vindt u het promotie filmpje!

Wilt u ons ondersteunen, maandelijks of eenmalig dan is uw gift van harte welkom! Wilt u iets specifieks ondersteunen dan vind u hieronder een aantal voorbeelden wat u zou kunnen sponsoren! 

  • € 17,50 voor EEN PAAL VOOR DE SPEELTUIN, voor (school) excursies als onderdeel van spelenderwijs leren
  • € 12,50 voor EEN ZAK KALK VOOR DE BOUW, voor ‘rammed earth’ muren, een ecologische manier van bouwen  
  • 375,00 voor EEN KOE,   45,00 voor EEN GEIT,  50,00 voor EEN SCHAAP of  7,50 voor EEN KIP, onderdeel van de demonstratieprojecten duurzame veeteelt
  • € 75,00 voor 50 BALEN RIET voor de daken van onze natuurvriendelijke gebouwen

U kunt uw gift overmaken via overboeking op rekeningnummer NL58RABO0127679529 t.n.v. Christengemeente Sefanja o.v.v scholing en coaching in Malawi.  NB: Deze vermelding is belangrijk!

Christengemeente Sefanja heeft een ANBI Keurmerk, zodat giften belasting aftrekbaar zijn.

 

BUTTERFLY DANK nl