Duurzame zelfvoorziening

Het grootste probleem waar de mensen in Malawi mee worden geconfronteerd is het gebrek aan voedselzekerheid. Met een te grote afhankelijkheid van maïs – een niet-inheems gewas in Malawi – en met frequente overstromingen en droogtes, hebben gezinnen vaak niet genoeg (voedzaam) voedsel om zichzelf te voeden. Door middel van demonstratie en training begeleiden we mensen om bijvoorbeeld de soorten gewassen die ze groeien te diversifiëren, de bodem te verbeteren op een natuurlijke manier en om tuinen dichter naar hun huizen en waterbronnen te verplaatsen. Zo begeleiden we mensen om zelfvoorzienend te worden op gebieden als voedsel, energie, onderdak en andere materiële en niet-materiële behoeften. Dit alles op een ecologische, duurzame manier wat betekent dat we zorg dragen voor de schepping en die niet willen uitbuiten. Op hetzelfde moment bemoedigen we mensen ook om eerlijk te delen met anderen wanneer ze meer dan genoeg hebben.

Voedsel

In Malawi is de meerderheid (85 %) van de mensen afhankelijk van kleinschalige landbouw om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit betekent dat als ze geen oogst hebben… ze niet eten. In het verleden was de natuur van Malawi vol diversiteit. De mensen hadden toegang tot honderden verschillende planten en dierlijk voedsel die gevonden werden in de bossen, meren, velden om hun heen. Veel van de oudere mensen, maar ook mensen van rond de 40 kunnen je hier over vertellen. Toen de ‘conventionele’ landbouw overnam, ontmoedigde dat het gebruik van deze natuurlijke rijkdom en in plaats daarvan werd deze diversiteit verruild voor slechts een handvol gewassen. Nu zijn, en worden nog steeds, veel natuurgebieden ontgonnen voor het planten van gewassen zoals maïs. Dit heeft geleid tot veel problemen zoals ondervoeding, maar ook jaarlijkse voedseltekorten door onder andere mislukte oogsten.

Op het gebied van voedselproductie moedigen we mensen aan agro-ecologische landbouwsystemen te gebruiken. Dit houdt in dat gewassen verbouwt worden op een manier die de diversiteit, stabiliteit en veerkracht van een natuurlijk ecosysteem heeft.  We werken met de schepping mee in plaats van er tegen in. We begeleiden mensen in het ontwerpen van landschappen met als doel dat ze kunnen voorzien in zoveel mogelijk levensbehoeften.

We leren mensen om een tuin of voedselbos te ontwerpen dat bestaat uit allerlei, voornamelijk meerjarige vegetatie met verschillende groeiwijze. face to face aidsOnder de vegetatie vind je niet alleen bekende of ‘vergeten’ fruitbomen en struiken, groenten en kruiden voor consumptie maar ook planten voor  pestbestrijding, bemesting of bijvoorbeeld houtproductie. Alles in het ontwerp heeft meerdere functies die elkaar aanvullen, dus ook dieren en insecten vervullen net als in een natuurlijk ecosysteem een belangrijk functie in het geheel. Ook wordt er zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke wetten én elementen zoals zon, wind en regen.  Er worden zoveel mogelijk gesloten kringlopen gecreëerd en tevens wordt veel aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering van de grond, biodiversiteit en zaadvermeerdering.

Deze schijnbare chaos van landbouw is in dat opzicht heel anders dan de ‘conventionele’ landbouw. Deze herstellende en zelfvoorzienende benadering van landbouw wordt ook wel permacultuur of natuurlijke landbouw genoemd. De ‘conventionele’ manier van landbouw faalt regelmatig en in combinatie met de dure inputs (kunstmest en aankoop zaden) ervan blijven de boeren economisch afhankelijk met als gevolg dat die zich zo in een voortdurende cyclus van schuld bevinden.  Daarnaast brengt deze vorm van landbouw ook schade aan het bodemleven en ecosystemen, wat heel belangrijk is voor een duurzame toekomst. De aanleg en onderhoudskosten daarentegen van deze natuurlijke manier van landbouw zijn laag, omdat er gebruik gemaakt wordt van zoveel mogelijk natuurlijke inbreng. Dat maakt ook dat het voor iedereen te realiseren is, arm en rijk.

Door het nabootsen van natuurlijke ecosystemen speel je bovendien in op andere uitdagingen zoals droogte. De diversiteit aan gewassen voorkomt ondervoeding (1/3 van de bevolking van Malawi is ondervoed) en een eventuele misoogst van een 1 of een aantal gewassen heeft geen grote impact meer. Wij geloven dat deze benadering van de landbouw voedseltekorten kan voorkomen en de landschappen van de lokale gemeenschappen beschermt.


Energie

De overgrote meerderheid van de mensen gebruikt hout of houtskool om op te koken.changu-changu-ripple-africaVrouwen en kinderen lopen vaak meerdere uren per dag om hout te verzamelen en daarnaast is ontbossing is een groot probleem (87 % van de bossen is gekapt sinds 1980). Door het inhaleren van rook binnenshuis  vanwege koken, krijgen veel mensen gezondheid problemen met uiteindelijk een mogelijk vroege dood tot gevolg.

Hoofdzakelijk zijn wij op het gebied van energie actief door het promoten van efficiënte kooktoestellen die enerzijds het gebruik van brandhout drastisch verminderen en hopelijk anderzijds ook de rookontwikkeling te kunnen verminderen en op een betere manier afvoeren. Tegelijkertijd moedigen we houtproductie aan zodat hout weer ruim voorradig zal worden. Hiervoor hebben we een boomkwekerij opgezet waar we, afhankelijk van de financiën, elke 6 maanden 15 tot 20 duizend boompjes kunnen opkweken en uitplanten. Voor deze opkweek van de boompjes maken we gebruik van biologisch afbreekbare kweekzakjes zodat we enerzijds geen gebruik hoeven te maken van  (plastic) varianten die de schepping belasten en vervuilen, en anderzijds verplantingsstress kunnen voorkomen  doordat we rechtstreeks met zakje en al kunnen planten en daardoor een veel grotere overlevingskans hebben in de droogte en hitte van Chikhwawa. 

Onderdak

In Malawi woont een groot deel van de bevolking in lemen huizen met daken van plastic en gras. Deze huisjes zijn vaak niet waterdicht en veel regenval zorgt dan voor gezondheidsproblemen bij de bewoners vanwege het nat regenen en daarnaast ontstaat het gevaar op instorting met alle gevolgen van dien. Daarnaast wonen ook veel mensen in huizen met golfplaten en gebouwd van cement. Deze zorgen wel voor oplossingen op het gebied van regen, maar de hete zon op het dak maakt dat veel huisjes te heet zijn om te vertoeven. Tevens gaan de dunne golfplaten vaak niet langer dan 10 – 15 jaar mee. En cement is daarentegen duur in aanschaf en niet milieuvriendelijk.

Op het gebied van onderdak promoten wij huizen die ecologisch en duurzaam zijn door met behulp van reeds bestaande bouwtechnieken huizen te ontwerpen, gemaakt van natuurlijke materialen. We ontwerpen praktische en comfortabele huizen door technieken toe te passen die de huizen zo aangenaam en functioneel mogelijk maken in een heet en droog klimaat. Ook onze eigen gebouwen zijn en worden op deze manier gebouwd. Wij bouwen bijvoorbeeld daken met riet en muren met “rammed earth”, waar we muren bouwen door aarde te stampen in een mix van zand, klei en kalk.

Mensen begeleiden en ondersteunen om op deze gebieden meer zelfvoorzienend te worden willen we bevorderen door:

  • Demonstratie en Inspiratie
  • Het geven van trainingen
  • Het begeleiden en coachen

Demonstratie en Inspiratie

We investeren in voorbeelden om mensen te overtuigen en te bemoedigen. Als men zelf niet enthousiast is, heeft het geen nut te investeren. Om mensen dus te inspireren en enthousiast te maken, demonstreren we alles op eigen terrein. Zo kunnen we laten zien hoe het er uitziet en wat er allemaal mogelijk is. In het bijzonder investeren we in de jeugd door op diverse scholen zowel theoretisch als praktisch onderwijs te geven. Daarnaast organiseren we excursies en uitstapjes naar ons eigen demonstratieterrein. In combinatie met de aanwezigheid van een natuurlijke speeltuin en het regelmatig organiseren van sportactiviteiten, kunnen we ze al in een vroeg stadium spelenderwijs in contact brengen met onze voorbeelden tot zelfvoorziening.  

teaching-lensoTraining

Voor de mensen die enthousiast zijn, bieden we praktische en theoretische trainingen aan in ons trainingscentrum om zo de benodigde kennis bij te brengen. Daarnaast bieden we in ons trainingscentrum ook regelmatig trainingen aan op andere gebieden.

Begeleiding en coaching

Als vervolg op de trainingen om meer zelfvoorzienend te worden, bieden we mensen onbeperkte ondersteuning en coaching aan door middel van adviezen en het beschikbaar stellen van informatie.