Duurzame zelfvoorziening

Belangrijk in het proces van het werken aan een stevige fundering voor een hoopvolle toekomst is ook het besef dat we moeten werken aan een duurzame toekomst! Een duurzame, veerkrachtige toekomst waar we de schepping niet uitbuiten, maar we onze harten, gewoonten en verwachtingen veranderen en zorgdragen voor de schepping in elk facet van ons leven. Een groot probleem waar de mensen in Malawi mee worden geconfronteerd is het gebrek aan voedselzekerheid. Gezinnen hebben vaak niet genoeg (voedzaam) voedsel om zichzelf te voeden. Maar ook gebieden als onderdak en energie zijn belangrijke dingen om de focus op natuurvriendelijke duurzaamheid te krijgen! Daarom zien we dit ook als een belangrijk onderdeel en willen we mensen begeleiden, overtuigen en motiveren om hun omgeving zo te ontwerpen dat ze duurzaam en zelfvoorzienend zullen zijn op gebieden als (voedzaam) voedsel, energie, onderdak en andere materiële en niet-materiële behoeften. Op hetzelfde moment bemoedigen we mensen ook om eerlijk te delen met anderen wanneer ze meer dan genoeg hebben.

Voedsel

In Malawi is de meerderheid (85 %) van de mensen afhankelijk van kleinschalige landbouw om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit betekent dat als ze geen oogst hebben… ze niet eten. In het verleden was de natuur van Malawi vol diversiteit. De mensen hadden toegang tot honderden verschillende planten en dierlijk voedsel die gevonden werden in de bossen, meren en velden om hun heen. Veel van de oudere mensen, maar ook mensen van geboren voor 1980 kunnen je hier over vertellen. Toen de nu zo genoemde gangbare landbouw het overnam, ontmoedigde dat het gebruik van deze natuurlijke rijkdom en in plaats daarvan werd deze diversiteit verruild voor slechts een handvol gewassen, genaamd monocultuur, en in Malawi voornamelijk mais. Dit heeft beperkte aantal gewassen heeft geleid tot veel problemen zoals ondervoeding, maar ook jaarlijkse voedseltekorten door onder andere mislukte oogsten.

Daarom moedigen we mensen aan agro-ecologische landbouwsystemen te gebruiken. We leren mensen hun tuinen te ontwerpen met een plan. Waar mogelijk worden de tuinen dichter naar hun huizen en waterbronnen verplaatst. Gewassen worden verbouwt op een manier die de diversiteit, stabiliteit en veerkracht van een natuurlijk ecosysteem heeft.  We werken met de schepping mee in plaats van er tegen in met als doel dat ze kunnen voorzien in zoveel mogelijk levensbehoeften. Zoals het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de ruimte, de natuurlijke wetten én elementen zoals zon, wind en regen en zoveel mogelijk gesloten kringlopen te creëren en tevens veel aandacht te besteden aan kwaliteitsverbetering van de grond, biodiversiteit en zaadvermeerdering.

Een goed functionerend bodemleven en ecosysteem zijn heel belangrijk voor een duurzame toekomst in de landbouw. De kosten voor deze manier van landbouw zijn ook laag, omdat er gebruik gemaakt wordt van zoveel mogelijk natuurlijke inbreng. Dat maakt ook dat het voor iedereen te realiseren is, arm en rijk.

Door het nabootsen van natuurlijke ecosystemen speel je bovendien in op andere uitdagingen zoals droogte. De diversiteit aan gewassen voorkomt ondervoeding (1/3 van de bevolking van Malawi is ondervoed) en een eventuele misoogst van een één of een aantal gewassen heeft geen grote impact meer. Wij geloven dat deze benadering van de landbouw voedseltekorten kan voorkomen en de landschappen van de lokale gemeenschappen beschermt.

Onderdak

In Malawi woont een deel van de bevolking in kwalitatief slechte lemen huizen met daken van plastic en gras. Deze huisjes zijn vaak niet waterdicht en veel regenval zorgt voor gevaar op instorting met alle gevolgen van dien dan en voor gezondheidsproblemen bij de bewoners vanwege het nat regenen. Ook wonen veel mensen in huizen met golfplaten en gebouwd van cement en stenen. Deze zorgen wel voor oplossingen op het gebied van regen, maar de hete zon op het dak maakt dat veel huisjes te heet zijn om in te vertoeven. Cement is daarentegen duur in aanschaf en niet milieuvriendelijk. Op het gebied van onderdak promoten wij huizen die ecologisch en duurzaam!  We trainen in het ontwerpen en bouwen van praktische en comfortabele huizen die zo aangenaam en functioneel mogelijk zijn in een tropisch klimaat! Dit doen we met behulp van reeds bestaande, betrouwbare, eeuwenoude bouwtechnieken, gemaakt van natuurlijke materialen als leem, hout, en daken zijn van riet. Uiteraard voegen we ook hier de daad bij het woord en zijn onze eigen gebouwen ook zo gebouwd en dienen zo als voorbeeld.

Energie

De overgrote meerderheid van de mensen gebruikt hout of houtskool om op te koken.Ontbossing (87 % van de bossen is gekapt sinds 1980) is daardoor een groot probleem en vrouwen en kinderen zijn vaak meerdere uren per dag bezig om hout te verzamelen. Door het inhaleren van rook binnenshuis  tijdens het koken, krijgen veel mensen gezondheid problemen met uiteindelijk een mogelijk vroege dood tot gevolg.

Hoofdzakelijk zijn wij op het gebied van energie actief door het promoten van efficiënte kooktoestellen en tegelijkertijd moedigen we houtproductie aan zodat hout weer ruim voorradig zal worden.

Mensen begeleiden en ondersteunen om op deze gebieden meer zelfvoorzienend te worden willen we bevorderen door:

  • Demonstratie en Inspiratie
  • Het geven van trainingen
  • Het begeleiden en coachen

Demonstratie en Inspiratie

We investeren in voorbeelden om mensen te overtuigen en te bemoedigen. Als iemand zelf niet enthousiast is, heeft het geen nut om te investeren. Om mensen dus te inspireren en enthousiast te maken, demonstreren we alles op eigen terrein. Zo kunnen we laten zien hoe het er uitziet en wat er allemaal mogelijk is. We investeren in iedereen die geïnteresseerd is. Ook hebben we speciale aandacht voor de jeugd op de verschillende scholen of diverse andere groepen jongeren!. We investeren in hen door zowel theoretisch als praktisch onderwijs te geven. We organiseren excursies en uitstapjes naar ons eigen demonstratieterrein waar we hen in een vroeg stadium in hun leven al motiveren, bemoedigen en coachen. Door middel van educatieve groepsactiviteiten  in combinatie met de aanwezigheid van een natuurlijke speeltuin investeren we spelenderwijs al in hun leven!

Training

Voor de mensen die enthousiast zijn, bieden we uitdagende, praktische en theoretische trainingen aan in ons trainingscentrum om zo de benodigde kennis bij te brengen.

Begeleiding en coaching

Als vervolg op de trainingen bieden we mensen onbeperkte ondersteuning en coaching aan door middel van adviezen en het beschikbaar stellen van informatie.