Over ons

“Ieder mens is waardevol en geliefd en verdient een hoopvolle toekomst zonder armoede”

 

Gulugufe (spreek uit: koeloekoefè) betekent vlinder in Chichewa, de lokale taal in Malawi. Net zoals een rups uiteindelijk de wonderlijke metamorfose ondergaat tot een prachtige vlinder zo willen wij deze metamorfose ook zien in het leven van ieder mens.

We willen ieder mens gastvrij ontvangen, helpen en liefhebben ongeacht geloof, ras of achtergrond. De volgende kernwaarden zijn hierin voor ons heel belangrijk:

Jezus centraal en Hem eren

In heel ons doen en laten willen we Jezus centraal zetten! We willen Hem volgen en zichtbaar maken, door wie we zijn en hoe we handelen. We willen afhankelijk van God zijn en we willen dat alles wat we doen en laten ter ere van God zal zijn.

Community leven

Community leven houdt voor ons in dat we een plek creëren waar mensen gastvrij en liefdevol worden ontvangen. Een plek waar ze welkom zijn voor ontspanning en een goed gesprek. Een plek waar we elkaar bemoedigen en er voor elkaar zijn. Bovenal betekent community leven voor ons dat we mensen ook vaak thuis bezoeken en het leven met hen delen.

Eerlijk delen

Wanneer God ons zegent met meer dan genoeg willen we die overvloed met een open en blijmoedig hart met anderen delen die in nood zijn.  Hebben we in overvloed, dan delen we overvloed. Hebben we soms minder, dan delen we wat we kunnen missen. Mensen in nood helpen en zegenen, zoals God het bedoeld heeft, dat willen we.

Persoonlijk

We willen persoonlijke, sterke en oprechte relaties ontwikkelen. We willen betrokken zijn met de mensen en ze bemoedigen en naast ze staan en laten beseffen dat ze gehoord worden. We willen mensen persoonlijk begeleiden om in hun bestemming te komen en hun unieke door God gegeven gaven en talenten te ontdekken en in te zetten. Daarna hopen we dat zij weer zullen investeren in anderen en zo een positieve verandering teweeg brengen in hun gemeenschap.

Samenwerking

Samen staan we sterker! Daarom gaat ons hart altijd uit naar samenwerking. Samen met andere individuen en organisaties kunnen we onze krachten en unieke talenten bundelen in de strijd tegen armoede in welke vorm dan ook. Samen kunnen we werken aan veerkrachtige, zelfvoorzienende en duurzame gemeenschappen.

Zorg voor de schepping

We geloven dat we als mensen een bijzondere relatie met de aarde hebben. Gods schepping heeft een prachtige orde en harmonie. Ook Jezus is vol ontzag en verwondering over de schepping. De weg van Jezus leidt ons tot het aanbidden van de Schepper, maar ook tot het veranderen van onze harten, gewoonten en verwachtingen en om te zorgen voor de schepping. Daarom willen we met wijsheid omgaan met Gods schepping.